Polarstation Zebra + Robin Hood, pilar, nävar och karate